Tag Archives: Berberine

Astaxanthin plus berberine: en nutraceutical strategi til replikering af fordelene ved en metformin/fibrate regime i metabolisk syndrom

Et regime af berberine/rød gær ris/astaxanthin kan udgøre et sikkert og normalt veltolereret strategi for optimering af lipid profiler i patienter, hos hvem triglycerider og LDL-kolesterol er begge forhøjede, og HDL kolesterol deprimeret.
Meta-analyse bekræfter nytten af krill olie tilskud til forbedring af serum lipid profil. Dens effektivitet med hensyn til modulerende serumlipider, glucose og C reaktiv protein synes at være bedre end fiskeolie.

Henvisning: https://openheart.BMJ.com/content/openhrt/6/2/e000977.Full.pdf